Nieuwsberichten

 

Nieuws!

“Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen” (Erasmus)

De kunst van het luisteren en begrijpen

interview met Wouter Vanhuysse (Kine&Health), klant van Alaska

 

Intro:

De symptomen van een acute of chronische klacht behandelen, heeft weinig zin. Symptomen vormen immers nooit het eigenlijke probleem en het verhelpen ervan is in feite niet veel meer dan de weg vrijmaken voor een nieuwe aanval op het lichaam. Bij het ontstaan van een klacht hebben namelijk tal van componenten een eerdere rol gespeeld en complexe interacties van psychologische, neurologische en immunologische aard hebben ons gemaakt tot wie we vandaag zijn.  Daarom durft de orthomoleculaire therapie dan ook te stellen dat ‘de persoonlijkheid vaak de ziekte kiest’.

Als orthomoleculair therapeut ontrafelt Wouter Vanhuysse verstoorde lichaamsprocessen. Hij gaat op zoek naar de relatie tussen gedrag en gezondheid en legt de onderlinge werking van het zenuwstelsel en het immuunsysteem bloot. Een therapie waar alle wetenschappen samenkomen en de patiënt echt centraal staat, het klinkt als de ultieme oplossing. Maar hoewel gestaafd door wetenschappelijk onderzoek en feitelijke gegevens is deze behandelvorm jammer genoeg nog vrij onbekend in ons land en daar moet volgens Wouter Vanhuysse dringend verandering in komen.

 

Waar wetenschappen samenkomen

“Na mijn afstuderen begon ik met een praktijk als orthopedisch manueel therapeut. Gaandeweg  kreeg ik echter steeds meer het gevoel dat de louter fysiotherapeutische behandeling van een klacht nooit leidde tot een 100% bevredigende oplossing voor het gezondheidsprobleem. Dus ging ik me verdiepen in een aantal aanvullende therapieën en de werking ervan. Het leidde tot bijzondere inzichten. Ik merkte bijvoorbeeld dat patiënten tijdens de voetreflextherapie minder pijn leken te voelen. Door de aandacht van de patiënt letterlijk en figuurlijk naar een ander punt te leiden , leek de pijn af te zwakken. Of er in dat geval sprake is van een doorgedreven placebo-effect? Dat durf ik niet te beamen maar ik denk wel dat aandacht voor de pijn vaak de pijn in stand houdt,” beantwoordt Wouter de vraag. “De studies die ik volgde, gaven me steeds meer inzicht in de complexiteit van het menselijk organisme. En ik raakte ook steeds meer onder de indruk van de uitzonderlijke natuurlijke intelligentie waarvan het blijk geeft. Toen ik tenslotte in Nederland kennismaakte met orthomoleculaire therapie (KPNI)*, was dat voor mij het ontbrekende stukje van de puzzel.”

 

101 vragen

“Een KPNI-therapeut begint steevast met de anamnese, het in kaart brengen van de patiënt,” zegt Wouter over zijn werkwijze. “Wie is de persoon die tegenover me zit? Hoe verloopt zijn denkpatroon? Welke gebeurtenissen zijn bepalend geweest in zijn leven? Welke klachten heeft hij? Wanneer zijn die ontstaan? Ik stel honderd en een vragen om tot een volledig beeld van de patiënt te komen. De oplossing van hun klachten ligt immers vaak in wat een patiënt me vertelt. Soms blijf echter het gevoel knagen dat er iets is waar ik niet de vinger kan op leggen. Als ik dan voorzichtig vraag of er iets is wat ze nog nooit iemand hebben toevertrouwd, is het antwoord op die vraag doorgaans ook de sleutel van het probleem. Tijdens het gesprek ga ik in feite op zoek naar de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak van de klacht. Vervolgens leg ik uit hoe lichaamsprocessen op elkaar inwerken en waartoe een verstoorde interactie kan leiden. Tot slot bepaal ik samen met patiënt de geschikte behandelstrategie.”

 

Oergondisch genieten

“Die strategie bevat meer dan eens verandering van het eetpatroon of van de frequentie van eten in combinatie met meer beweging. De twee oudste systemen in ons lichaam zijn namelijk het metabolisme en het immuunsysteem,” gaat Wouter verder. “Een gezonde voeding bevat zoveel mogelijk noodzakelijke voedingsstoffen en zo weinig mogelijke schadelijke stoffen. De afgelopen decennia zijn we echter op een totaal andere voeding overgegaan. Bovendien zijn we ook nog eens minder gaan bewegen, terwijl ons  lichaam nog steeds ingesteld is op de leefstijl van de jager-verzamelaar. Genen veranderen maar langzaam en ons spijsverteringssysteem werkt nog steeds op dezelfde manier als in de oertijd. Ons lichaam is met andere woorden nog altijd ingesteld op pure voeding zoals groenten, fruit, noten, zaden, planten, knollen, vis, vlees etc. Inmiddels zijn we echter ver afgeweken van dat voedingspatroon en ons lichaam reageert daarop met allerlei kwaaltjes en (chronische) klachten. Als het lichaam de juiste voedingsstoffen binnenkrijgt, zal het vanzelf wel weer meer gaan bewegen en minder stress ervaren. Want met name stress wordt gezien als een dodelijke component in het totale interactieproces.” Volgens de orthomoleculaire therapie is alles wat een mens tot zich neemt – of het nu gaat om voeding, impulsen, invloed van de omgeving, - bepalend is voor iemands gezondheid c.q. ziektebeeld. Gelukkig is het brein theoretisch gezien, sterk genoeg om het lichaam te genezen. “De werking van ons brein is onnoemelijk complex en zal wellicht nooit compleet doorgrond worden,” aldus Wouter. “De hersenen begrijpen veel meer dan wij denken. Het is een dermate krachtig instrument dat het in staat is zelfregulerend op te treden. Wat ik probeer is rust te creëren in het lichaam door orde in de chaos te brengen.”

 

Onbekend maakt onbemind

Vraagt deze benadering van patiënten niet ontzettend veel van de behandelaar en loopt hij niet het risico niet in de diepte te kunnen gaan? Hoe slaagt hij erin om de verschillende deelgebieden van deze paramedische wetenschap te beheersen? “Door ze juist niet te willen beheersen”, luidt het antwoord. “Als therapeut moet je telkens weer blanco in de behandeling gaan. Ik bereid me nooit voor op een gesprek. Mocht ik dat wel doen, dan zou dat onbewust mijn keuze voor een bepaalde therapie  (kunnen) beïnvloeden. Eigenlijk is het een kwestie van luisteren en begrijpen…. Ook voor mij is het een ongoing leerproces en wat mij daarin vooral verrijkt is niet alleen het volgen van de opleidingen of lezen van boeken, maar vooral de onmiddellijke toepassing van het geleerde in de praktijk. De ideale vervolmakingsschool is de praktijk: de oneindige diversiteit van klachten, de bereidheid van de patiënten om hun gedachten en emoties te delen, hun respons op de behandeling… dat alles maakt deze gezondheidspraktijk zo boeiend. Telkens iemand vertelt dat het zoveel beter met hem gaat, maakt me dat intens gelukkig.”

(Gezien de vele getuigenissen op de website, kan Wouter Vanhuysse zich onderhand onderdompelen in een bad van dergelijke geluksmomenten).”

Streamer:  ‘Aandacht houdt vaak de pijn in stand’

Streamer: ‘Ik zoek de oorzaak van de oorzaak’

Streamer: ‘Genen veranderen maar langzaam’

Streamer: ‘Je moet blanco in de behandeling gaan’

 

Tekst:  Gerda Baeyens

KPNI staat voor Klinische-Psycho-Neuro-Immunologie en onderzoekt de werking tussen:

§  Psyche (emoties, stress)

§  Neurologie (zenuwstelsel)

§  Endocrinologie (hormonen & hormoonsystemen)

§  Sociologie (invloed van de omgeving)

§  Immunologie (afweersysteem-

§  Het zelfregulerend vermogen van de mens.

Klachten die in aanmerking komen voor behandeling zijn onder meer: pijnsyndromen, huidklachten, nek- en rugklachten, oorsuizen, allergieën, migraine en hoofdpijnen,  spijsverteringsklachten, vermoeidheidsklachten en energieproblemen, slaapstoornissen.

 

Meer informatie vindt u op www.kinehealth.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • De resultaten van een nieuw onderzoek tonen aan dat bij één op de negen mensen met diabetes hun suikerspiegel daalde tot hun normale niveau of dat voor hun diagnose na een jaar op een intensief programma van dieet en lichaamsbeweging. Volledige remissie van type 2-diabetes komt nog steeds maar zeer zelden voor, vertellen de onderzoekers. Maar ze voegen eraan toe dat het nieuwe onderzoek mensen met de ziekte de hoop biedt dat ze door een verandering van levensstijl ooit kunnen stoppen met de medicatie en waarschijnlijk zelfs hun risico op complicaties door diabetes kunnen verlagen. "Lange tijd werd aangenomen dat er geen remissie of genezing is en dat diabetes niet ongedaan gemaakt kan worden als de diagnose eenmaal gesteld is," zegt Edward Gregg, de hoofdauteur van het verslag van de CDC (Centers for Disease Control and Prevention). “Het onderzoek herinnert ons er nog maar eens aan dat een gezond dieet, een levensstijl met lichaamsbeweging, gewichtsverlies en behoud van een gezond gewicht de mensen zal helpen om beter te leven met hun diabetes."

 

 

Kine&Health

 

'waar wetenschappen elkaar ontmoeten'

 

Nieuws

Vanaf januari 2017 is Kine&Health een deel van KPNIBelgium/KPNIHuis

zie www.kpnibelgium.com

zie www.kpnihuis.com

  

Kine&Health - Brusselsesteenweg 155 -  9090 Melle - Belgium -  - 09/225.50.22

Copyright by Kine and Health