Manuele Therapie

 

Ziet het lichaam als een 'geheel'. De eerste uitdaging is om oorzaak van de klacht op te sporen (articulair, musculair, neurogeen, visceraal).

De MT maakt een biomechanische en neurofysiologische link tussen de verschillende delen van het lichaam en beschouwt het lichaam als een globale organisatie.

 

 

De meest voorkomende klachten die behandeld worden met manuele therapie:

  • nek/ lage rugblokkages
  • allerlei gewrichtsbeperkingen/ mobiliteitsbeperkingen
  • hernia's
  • uitstralingspijnen
  • tennisellebogen/ achillespeesontstekingen

Onderzoek.
Elke behandeling wordt vooraf gegaan door een grondige anamnese en een uitgebreid functioneel onderzoek. Provocatie-testen en functietesten (bestaande uit: articulaire testen, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten, …. ) maken het voor de MT mogelijk om het de oorzaak van het probleem te lokaliseren en de mate van actualiteit (de ernst, de graad) te meten.

Objectief.
De belangrijkste doelstelling van het onderzoek is de oorzaak van de pijn en/of de functiestoornis te bepalen. De MT zoekt of de oorzaak van de klacht lokaal (op de plaats van het letsel) is of afkomstig is van andere verstorende factoren ergens in het lichaam. De behandeling is in eerste instantie gericht om de dagelijkse activiteiten te hernemen.

Oorzakelijk verband.
Het is primordiaal om goed te begrijpen dat het uitgevoerde MT-onderzoek het lichaam als één geheel beschouwt. Dit impliceert dat de MT een biomechanische en neurofysiologische link maakt tussen de verschillende delen van het lichaam. De minste hapering in de bewegingen, soms de basis van permanente of stekende hinder, kunnen uitgeschakeld worden door deze 'onzuiverheden'.

Verschillende aspecten.
Naast de basis functie-analyse kan de MT ook een aanvullend uitgebreid neurologisch onderzoek verrichten, evenals een specifiek onderzoek van de gewrichten, de spieren, het bindweefsel en de algemene gezondheid. Vervolgens gaat de MT een analyse maken van de lichaamshouding (houdingsgewoonten) en bewegingspatronen. Eventuele ergonomische aspecten, die mogelijk de problemen kunnen veroorzaken, worden zeer zorgvuldig onderzocht. Er wordt rekening gehouden met psychologische factoren (gebaseerd op het bio-psycho-sociaal model) en met eventueel onderliggende pathologieën vanuit andere organen (viscera).

Besluit
Het MT-bilan geeft een besluit van de verschillende onderzoeken. Het besluit van een functioneel onderzoek behelst het definiëren van de mobiliteitsproblemen (oorzaken) en vormt de basis voor een deskundige en verantwoorde behandeling (behandelingstechnieken, remedies). In bepaalde gevallen kan de MT aanraden bijkomend onderzoek te laten verrichten (RX, scan, echografie,...). Het onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van de MT is ontegensprekelijk complementair aan de medische diagnose.

Nieuws

Vanaf januari 2017 is Kine&Health een deel van KPNIBelgium/KPNIHuis

zie www.kpnibelgium.com

zie www.kpnihuis.com

  

Kine&Health - Brusselsesteenweg 155 -  9090 Melle - Belgium -  - 09/225.50.22

Copyright by Kine and Health