Emotional Freedom Technique (EFT)

Emotional Freedom Techniques of EFT, is een controversiële therapeutische interventietechniek gericht op desensitisatie.

De handeling werd ontwikkeld door Gary Craig, NLP- master en makelaar met een achtergrond als civiel ingenieur. Hij beschikt niet over medische of psychotherapeutische kwalificaties, toch heeft hij duizenden mensen effectief geholpen. 

  1. De EFT techniek is een unieke methode die erin slaagt , indien goed ingeleid, een belangrijke meerwaarde te zijn binnen het totaal concept van onze manier van behandelen.
  2. Het is dankzij deze techniek dat we tot op hersenniveau, met name het limbische systeem -nucleus accumbens, invloed kunnen uitoefenen.
  3. Bijna altijd is een positieve fysiologische verandering ( bloeddruk - hartslag- spierspanning) waar te nemen na de behandeling. Met dit nieuwe gevoel kunnen we dan verder werken om de klacht ten gronde aan te pakken via andere technieken die op dat moment  van toepassing lijken te zijn. ( manuele therapie/ manuele neurotherapie/ kinesiologie).

Deze techniek wordt toegepast om o.a. trauma’s, fobieën, lichamelijk klachten en verslavingen te behandelen. Het doel van de techniek is desensitisatie, de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd. Voor het toepassen van Emotional Freedom Techniques worden de volgende stappen gezet: 

  • Voormeting. De intensiteit van de negatieve emotie wordt gescoord tussen 0 en 10, waarbij 0 geen en 10 veel is. Dit is een subjectieve score, een SUD-score). 
  • De onbewuste weerstand tegen genezing en het onbewust vasthouden van de problematiek wordt doorbroken, door het uitspreken van de affirmatietekst "Ik accepteer mezelf helemaal ondanks [het probleem]" terwijl gewreven wordt op de "sore spot" (het neurlolymfatisch-reflexpunt uit de toegepaste kinesiologie, zie plaatje) of geklopt op het "karate punt".
  • Een serie acupressuurpunten wordt behandeld (beklopt) onder het uitspreken van herinnerwoorden, zoals: "mijn hoofdpijn", "mijn angst", "mijn verdriet", etc. 
  • Nameting.

Als de therapie effectief is zal de patiënt zich ontspannen, wat gepaard kan gaan met lichamelijke sensaties als gapen. De negatieve emoties en lichamelijke pijn worden losgelaten. De basistechniek wordt herhaald tot de SUD-meting een 0 is per aspect.

Nieuws

Vanaf januari 2017 is Kine&Health een deel van KPNIBelgium/KPNIHuis

zie www.kpnibelgium.com

zie www.kpnihuis.com

  

Kine&Health - Brusselsesteenweg 155 -  9090 Melle - Belgium -  - 09/225.50.22

Copyright by Kine and Health