Orthomoleculaire therapie

In  een behandeling orthomoleculaire therapie wordt er uitgebreid ingegaan op de psychologische, neurologische en immunologische achtergrond van aandoeningen zoals depressie, burn-out, spijsverteringsstoornissen en pijnsyndromen.We gaan op zoek naar behandelstrategieën die gebaseerd zijn op concrete casuïstiek en die direct toepasbaar zijn in de orthomoleculaire praktijk.

 

  • Opstellen van orthomoleculaire behandelplannen gebruikmakend van de orthomoleculaire kennis over whole-food, fytotherapie en PNI-lifestyle
  • Kennis van stress en pijn en de behandeling ervan
  • Toepassen van verschillende metamodellen bij diverse verstoorde werkingsmechanismen. 

 

 

Het gebruik van micronutriënten, whole food treatment en behandeling met extracten uit kruiden en planten (fytotherapie)zijn een deel van de behandeling. Een andere noodzakelijke verandering binnen de behandeling, betreft het opnemen van beweging als therapie. Voedingsinterventies kunnen eigenlijk niet zonder interventies op het gebied van beweging. Beide interventies hebben invloed op de functie van bijna alle systemen van het menselijk lichaam via andere, maar wel synergistisch werkende, mechanismen.

 

Klinische PNI en nutritionele geneeskunde als onderdeel van de orthomoleculaire therapie

Het is onze filosofie dat klinische PNI een onderdeel vormt van regeneratieve geneeskunde – een wetenschap waarbinnen eveneens wordt gesteld dat dieet, lichaamsbeweging en andere natuurlijke en kunstmatige interventies klinisch waardevol zijn. Dergelijke interventies kunnen een positieve invloed uitoefenen op het (epi)genetisch proces. Stress is veel meer dan alleen psychische overbelasting; het vindt zijn oorsprong in o.a. een ongezond dieet, te weinig lichaamsbeweging en zowel ecologische als andere belastende factoren. Dat is de reden dat we spreken van “klinische” PNI.

 

 

We zoeken gestoorde werkingsmechanismen zoals insulineresistentie, leptinresistentie, cortisolresistentie,low thyroid illness syndroom,... in uw film ( verleden) waardoor uw foto (scan, bloedanalyse, ...) duidelijker wordt. Alles wat vooraf ging aan uw symptoom is verantwoordelijk voor uw symptoom. Het symptoom is het probleem nooit. Er is een veelheid aan factoren die daarvoor verantwoordelijk is.                                                                                                                              

Aan deze aandoeningen liggen vaak complexe interacties van psychologische, neurologische en immunologische aard ten grondslag; wanneer men slechts naar één van deze factoren zou kijken, wordt het onmogelijk voor het probleem in zijn totaliteit een bevredigende gezondheidsoplossing te vinden                                         

Nieuws

Vanaf januari 2017 is Kine&Health een deel van KPNIBelgium/KPNIHuis

zie www.kpnibelgium.com

zie www.kpnihuis.com

  

Kine&Health - Brusselsesteenweg 155 -  9090 Melle - Belgium -  - 09/225.50.22

Copyright by Kine and Health